Sveta Tell

Sveta Tell

Sveta jobbar som terapeut i medicinsk yoga och hennes bilder såväl som hennes målande texter handlar om att vara ”här och nu”, - om att se, att känna, att uppleva, att insupa, att bevittna och uttrycka skönhet i det vardagliga, det magiska i det enkla, det gudomliga bredvid oss.