Susanne Nygårds

Susanne Nygårds

Vanligen målar Susanne Nygårds på stora träpannåer vilka hon behandlar med färg och bemålar, skrapar och behandlar brutalt. Spår av detta brukar kunna skönjas i de färdiga målningarna. Ofta finns verkliga händelser och platser i hennes konst, men dessa omvandlas, förvrängs och förstärks. Samma motiv målas många gånger om, repetitionen är viktig. I densamma finns trygghet, där kan också finnas inslag av en meditativ rörelse där medvetandet sjunker in i skapandet av målningarna. Det är ett expressivt måleri, med inslag av såväl naivism som surrealism och romantik. Att vända åter, tillbaks till minnen, platser, sammanhang och samtidigt se det nya växa fram. Växlingen mellan dag och natt. Växlingen mellan årstider, temperament och händelser vilka över tid knyts samman. Det är vad det handlar om, ett uppvaknande, en återkomst till medvetande eller till en plats, en scen, en ateljé, ett sammanhang.

Antal besök

1 117