Stina Folkebrant

Stina Folkebrant

Det handlar om bilder på djur. Och finns det nåt mer mänskligt och universiellt än avbildandet av djur? ... ​ ...Djurens magnifika storlek får en att känna sig väldigt liten. Ödmjukheten lyckas för en gång skull tränga undan den mänskliga fåfängan som står i centrum för iden om att endast människan har riktig rätt att existera. detta osmickrande karaktärsdrag hos mänskligheten, som fått oss att klä andra djur i bojor, för vårat höga nöjes skull, ifrågasätts. Stina Folkebrants stora målningar av djur, de flesta i naturlig storlek, ger ett fantastiskt intryck. Målade med endast svart akrylfärg och med en teknik som är inspirerad av det kinesiska tuschmåleriet blir effekten nästan fotorealistisk när man betraktar målningarna på avstånd. Först när man kommer närmare framträder de individuella penseldragen som små strån som skapar en levande helhet. Vördnaden inför djuren är tydlig. ( Text av Freddie Ross, Länstidningen Östersund, 3 april 2019. ) Mitt namn är Stina Folkebrant och jag är född 1968 i Borås där jag även växte upp. Jag bor och arbetar i Stockholm. Jag var 18 år då jag började som dekormålare på Borås Stadsteater. Arbetet i dekorateljén har givit mig stor kunskap om färg och teknik och inte minst oräddheten för att måla stort. Mina konstskolestudier har bestått av KV Konstkola i Göteborg och Birka Konstskola i Stockholm. Min fördjupning på Birka var skulptur. Jag har studerat Konstvetenskap och Religionshistoria på Stockholms universitet. Mina uppsatser handlade om chán (zen) måleriet i Kina under 11-1200-talet. Inom mig ryms både det praktiska måleriet och det teoretiska filosofiska. Jag är skolad i det klassiska, europeiska måleriet men har även studerat kinesisk kalligrafi och måleri. Det jag finner spännande i måleriet är att hålla linjen levande. Jag föredrar stora ytor då både den skapande processen och betraktarens upplevelse blir mer fysisk.

Verksam

Gustavsberg