Staffan Wettre

Staffan Wettre

Staffan Wettre, född 1941 i Göteborg. Staffan har lämnat ett yrkesliv som läkare bakom sig. Men har alltid fotograferat och inspirerat till fotografi. Grunden lades av en foto intresserad far och ett liv på sjön i unga år med en omväg via sjövärnskåren som ledde till arbete på Medelhavet i 18-års ålder vilket visade sig bli mycket värdefullt.