Sian Hedberg

Sian Hedberg

Emerging artist and photographer based in Sweden. Born in 1998. _________________________________________________________________________________________ I min konst använder jag främst fotografi som uttrycksmedel men skulpturer och installationer förekommer allt oftare. Mina fotografier kan beskrivas som kalla eller råa och består av många iscensatta (själv)-porträtt där ljuset spelar en viktig roll. Skulpturerna är olika sorters avgjutningar av framförallt människokroppen/mig, som jag förvrängt på olika sätt. Genom konsten vill jag föra fram en känsla. De där känslorna som alla har inombords men som vi inte kan sätta ord på. Jag försöker visualisera dem och göra dem till något greppbart. Inte låta dem förbli oförståeliga och diffusa. En av mina utställningar heter “Det klämmer, det skaver. Det är jag – Eller inte” och handlar om känslan av att vara “fel”. Känslan av dysfori och jag och många andra transpersoner upplever eller har upplevt. Jag känner inte att det finns något bättre ord som förklarar känslan än “fel”. Men det är så mycket mer än bara “fel”. Genom konsten vill jag alltså förmedla känslan så tydligt jag kan och försöker att inte bli begränsad av ord och bokstäver. Mycket av min konst fokuserar just på kroppen, det fysiska men samtidigt det psykiska. På något sätt har jag distanserat mig från min egen kropp genom att förvandla den till konst. För att underlätta för mig själv och för att inte tvingas stå ut med den där obehagliga känslan av att något är fel. Att något inte stämmer. Känslan som inte går att beskriva men som alltid finns och alltid har funnits där. Gnagt, någonstans i bakhuvet. I benmärgen. Varenda dag, varenda timme och varenda minut. Mycket av min konst fokuserar även på samma ämne. Jag hittar ett citat som jag hakar upp mig på och arbetar utifrån tills det tar stopp. Jag som person ältar mycket. Kan inte släppa saker utan fortsätter tänka på dem tills det inte går längre. Det har följt med mig in i konsten och jag kan inte släppa vissa ämnen. Istället för att irritera mig på det och tvinga fram annat försöker jag acceptera det. Arbeta med det jag känner för, det jag känner är intressant och inte vad jag känner att jag måste. Självkänsla, identitet och psykisk ohälsa kan vara några ord som sammanfattar inriktningen av min konst.

Curriculum vitae

arrow

Antal besökare

2 813

Antal verk till salu

14

Konst av Sian Hedberg