Pia Erlandsson

Pia Erlandsson

Född 1961 i södra Halland, boende i Göteborg. Lusten att måla har funnits så länge jag kan minnas, men istället för att satsa på konsten flyttade jag från Halmstad i unga år och utbilade mig till arbetsterapeut. Efter några yrkesverksamma år lockade måleriet alltmer och jag gick en grundutbildning på Gustavus Primus målarskola i Göteborg.

Antal besökare

86

Verksam

Sverige