Peter Wiklund

Peter Wiklund

Peter Wiklund intresserar sig för former som liknar tecken och symboler, ungefär som ett alfabet. Formerna kan renodlas och användas likt byggelement för att bli konstruktioner – eller särskiljas för att utgöra solitärer. I hans konstnärskap sker en korsbefruktning mellan artificiella byggstenar, rör, ledningar och organisk natur.