Peer Eriksson

Peer Eriksson

Fotografin har alltid varit basen i Peers skapande. Oavsett om det varit egna projekt eller beställda uppdrag. Han söker alltid det enkla och självklara i vår värld. Att med små medel skapa det intressanta och sköna, oavsett om det är objekt, person, djur eller landskap. Att bryta loss, fokusera och se det underbara i det lilla. Att frilägga och tydliggöra har alltid varit hans ambition.