Paul Moerman

Paul Moerman

Dansare, skådespelare, litterär översättare, pedagog. Forskar praktiskt och teoretiskt om dans som undervisning – dans som ett sätt att vara i världen, att röra sig genom världen kan visa oss vad det är att finnas till. Fokusfrågor är dansens och pedagogikens relationella och existentiella aspekter, samspelet mellan etik och estetik och konstarterna som sfärer för tillblivelse.

Verksam

Huddinge