Monica Funck

Monica Funck

- Jag undersöker och söker efter möjligheter, och omöjligheter, tecknar på papper , på stenen och andra ting, och teckningen kan bli tredimensionell och en del av flera i en ständigt pågående berättelse. En sorts dagbok/ tidsdokument . Mina teckningar och skulpturer, tillsammans är de som flera korta noveller.  - I’m investigating, looking for possibilities, and impossibilities. I draw on paper, on the rock and other objects, and the drawing can take on three-dimensional proportions, joining others in an ever ongoing story. A sort of journal/timepiece. My drawings and sculptures, together they appear like several short stories