Minna Rombo Zetterlund

Minna Rombo Zetterlund

Minna Rombo Zetterlund är glasblåsare och konstnär baserad i Stockholm. Hon arbetar kring rytm och medvetandegörande av den återkommande rytmen i vardagen och samhället.

Antal besök

2 150