Michaela McCarver Lund

Michaela McCarver Lund

Michaela McCarver Lund är en abstrakt konstnär från Stockholm, Sverige. Hon inspireras av rörelser, känslor, djup samt vardagliga föremål. Michaela vill att du som åskådare ska kunna se vad du vill i hennes konst, inte vad andra säger att du ska se. Ateljé i Midsommarkransen, Stockholm. Välkommen dit om du vill kika på min konst! English - Michaela McCarver Lund is an abstract artist from Stockholm, Sweden. She is inspired by movements, emotions, depth and everyday things. She wants you as the spectator to be able to see what you want in her art, not what others tell you to see.

Verksam

Hägersten