Michael Johansson

Michael Johansson

Michael Johansson (f 1975) från Trollhättan, bor och arbetar sedan flera år i Berlin. Michael verkar på den globala konstscenen och har ställt ut på galleriet och konsthallar över hela världen. Michael Johansson bygger ofta sin konst av det redan använda, vardagsföremål han funnit i sin omgivning, på loppis eller i secondhandbutiker. Hans utställningsidé är att ta fasta på Vattentornets unika karaktär och skapa ett platsspecifikt fristående verk mitt i rummet, uppbyggt av föremål som på olika sätt har en koppling med byggnaden och området.