Maya Strandberg

Maya Strandberg

Maya Strandberg arbetar med abstrakt skulptur i lera. Hennes arbete berör ämnen som förlust, död, sorg, men också kraft och mod, och alltid med en stark längtan att komma nära världen. Skulpturerna kan associeras till uppgrävda artefakter, men också förstenade, och på samma gång besjälade, naturformationer. Det finns en antydan till en egen vilja hos objekten, som om de själva sökte sin slutliga form, men i sin otillräcklighet misslyckats med att nå idealbilden. Återkommande hos verken, som ofta är pompösa, på gränsen till det svulstiga, ibland sakrala, är en ständig strävan att finna balans mellan harmoni och dissonans. Strandberg har en MFA från HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg, 2009. Just nu arbetar hon inför utställningen Jordkrets som kommer att presenteras på Gustavsbergs Konsthall hösten 2020 tillsammans med Dominica Kemilä. Hon har också nyligen jobbat med projekt ”Tell me where you are” som visades på hangmenProjects i grupputställningen ”Handmade Tales” hösten 2019. Maya Strandberg works with abstract clay sculptures. Her works revolve around topics such as death, sorrow, but also empowerment and courage, and always with a strong desire to come close to the world. The sculptures can be associated with excavated artifacts, but also petrified, and at the same time animated, natural formations. The objects have a hint a will of their own, as if they themselves strove towards their final form, but in their inadequacy failed to reach the ideal image. The works, which are often pompous, bordering on bombastic, sometimes sacred, have a recurring theme of seeking balance between harmony and dissonance. Strandberg has an MFA from HDK, Academy of Design and Crafts, Gothenburg, 2009. She is currently working on the exhibition Jordkrets, to open at Gustavsbergs Konsthall, autumn 2020, together with Dominica Kemilä. Other recent works include the project Tell me where you are, exhibited at the hangmenProjects gallery in the ”Handmade Tales” group exhibition, autumn 2019.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på HDK-Valand

Verksam

Gustavsberg