Mats Olofgörs

Mats Olofgörs

Min arena för konstnärligt arbete är i hög grad de offentliga rummen. Frågor jag arbetar med berör staden både som fysiskt rum och som socialt sammanhang - form och innehåll. Jag använder gärna ljus som ett medverkande och aktivt material. Syftet är att med konstnärliga uttryck beröra och samtidigt stimulera miljöer och sammanhang runt oss, om möjligt göra dem tydligare, ge dem ett specifikt uttryck och tillföra ett mervärde.

Antal besökare

1 889

Verksam

Sverige