Ulf Johan Härd

Ulf Johan Härd

Född 1958 i Lund. Konsten har alltid varit en stor del av min identitet. Redan som barn kände jag mig hemma i den kreativa världen som består av färg och form. Här fick fantasin flöda och jag kände mig fri. Jag bestämde mig för att bli konstnär när jag var i yngre tonåren. Det var inget svårt val eftersom jag har ritat och målat så länge jag minns - det dagliga livet, händelser i världen, motiv ur fantasin. Under 80-talet gick jag på en privat konstskola i Liège, Belgien. Jag har också arbetat som traditionell lärling hos olika konstnärer i Belgien, Holland och Frankrike under 4 år. Mitt måleri är färgstarkt och ofta mycket innehållsrikt. Varje bild berättar en detaljrik egen historia som baseras på en inre drift att vilja förmedla något, en tanke, en känsla, en åsikt. Det är ett sätt att kommunicera helt enkelt, en form av att samtala. Under åren har jag haft förmånen att få ställa ut i olika länder förutom Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland, Västindien samt USA. Medlem: Svk, Bus, Kkv

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Yngsjö