Marjolaine Lombard

Marjolaine Lombard

Jag jobbar med ett måleri där underlaget väljs med omsorg. Aluminium, plexiglas och segelduk som hängs nålad intill väggen. Arbetet inleds i en processinriktad, introspektiv och ordlös terräng som bottnar i en taktil erfarenhet av materia såsom luft, hud och undervegetation. Målningarna skapas genom transparenta skikt av färg som appliceras i en oavbruten rytm och rörelse. Kontakten med underlaget blir en del av verket, ljuset återkommer då färgen bitvis skrapas ner till dukens ursprungliga yta. Densitet, transparens och struktur är bärande delar. Blicken kommer in och styr nästa rörelseskikt, i ett växelspel mellan metod och material. Tillvägagångssättet är uppbyggande, söndrande och omsorgsfullt omhändertagande. I strävan efter att målningarna ska uppta en fysisk och mental rymd, utforskar jag en skala som engagerar mötet med kroppen och rummet.

Utbildad på Konstfack

Antal besök

2 375

Verksam

Hägersten

Medlem i ID:I Galleri