Marjolaine Lombard

Marjolaine Lombard

Underlaget är en viktig del i mitt måleri, aluminium, plexiglas, trä eller segelduk har alla olika sätt att svara på färgen. Min metod är processinriktad och och bottnar i en taktil erfarenhet av materia såsom luft, hud och undervegetation. Densitet, transparens, och struktur är bärande delar som genom måleri processen filtreras till en egen substans.

Utbildad på Konstfack

Verksam

Borghamn

Medlem i ID:I Galleri