Marjolaine Lombard

Marjolaine Lombard

Underlaget är en viktig del i mitt måleri, aluminium, plexiglas, trä eller segelduk har alla olika sätt att svara på färgen. Min metod är processinriktad och introspektiv och och bottnar i en taktil erfarenhet av materia såsom luft, hud och undervegetation. Densitet, transparens, och struktur är bärande delar som genom måleriprocessen filtreras till en egen substans. I min strävan efter att målningarna ska uppta en fysisk och mental rymd utforskar jag en skala som engagerar mötet med kroppen och rummet.

Utbildad på Konstfack

Verksam

Borghamn

Medlem i ID:I Galleri