Marie Bondeson

Marie Bondeson

Arbetar gärna i uppdrag med en inkluderande konstpraktik. Konstens process och sociala funktion är viktig för mig  som utövare i offentliga miljöer.