Margo Olsson

Margo Olsson

Margaretha är utbildad vid Konstfack i Stockholm, Lunds universitet samt konstnärliga fortbildningar i, däribland ett flertal kurser hos Arne Isaksson. Margo har haft ett stort antal separatutställningar och konstnärliga uppdrag med utsmyckningar samt uppdrag för konstföreningar och företag. Margo arbetar även pedagogisk verksamhet med uppskattade målarkurser i akvarell som en del av hennes verksamhet. Margo har akvarell som huvudteknik. Hon upptäckte möjligheterna med tekniken i sitt skissarbete och vid samarbete med arkitekter. Hennes måleri är en dubbelriktad process, hon arbetar gärna med stora format där pigmenten och vatten möts dramatiskt och skapar nya överraskande uttryck som kan påverka det fortsatta arbetet. Motiven finner hon både i landskapet och i symboliken hos vardagstingen som kan representera det tidlöst mänskliga. Minnesbilder från livets genomresa blir som drömbilder med realistiska anslag som går över i abstraktioner. Hennes akvareller fungerar som ljusets budbärare inte bara tekniskt, utan även som en förmedlare mellan mörka och ljusa sidor hos människan och naturen.