Maj Wennerdahl

Maj Wennerdahl

Maj Wennerdahl, född 1939 i Visby, svensk konstnär, sedan 1982 bosatt i Väte på Gotland, där hon har sitt eget galleri vid Gräne. Hon studerade 1964–66 hos den gotländska konstnären Stig Alyhr samt 1965–69 på Gerlesborgsskolan i Stockholm och Bohuslän. Hon studerade även grafik i Visby på 1980-talet. I Visby har hon haft egna utställningar sedan 1960-talets andra hälft. Hon har deltagit i många samlingsutställningar, även med kamratgruppen KAIP. I Stockholm har hon ställt ut sedan 1970, i Lettland (Riga och Engure) under 1980- och 90-talen samt i Tyskland (Rothenburg an der Taube, Wismar och Bonn) under 1980- och 90-talen. Offentliga verk av henne finns på Folkhögskolan i Hemse, på sjukhus samt i andra offentliga rum i Visby och på övriga Gotland. Hon är representerad vid bland annat Statens Konstråd och Region Gotland. Naturen, landskapet och omgivningarna inspirerar henne mycket, liksom expressiva färger och former inom expressionistisk konst. Hon är även intresserad av andra tiders och andra länders konstuttryck. Att måla, skapa former och söka efter färger och få ordning på dem ger henne stor glädje. Eftersom hon även använder sig av icke föreställande uttryck i sina bilder ger musiken ibland henne vägar och idéer.