Madeleine K. Franzén

Madeleine K. Franzén

Madeleine K. Franzén, född 1942 i Linköping, svensk konstnär, journalist och fotograf, sedan 2006 bosatt i Garde på Gotland. Hon flyttade 1962 till Stockholm, där hon fortsatte sin utbildning på bland annat Journalisthögskolan och inom foto, senare kompletterat med fotogravyr. Hon följde också kortare kurser på Konstfack. År 1986 deltog hon i sin första konstkurs på Gerlesborgsskolan, där hon blev med i en grupp som under många år träffades och målade. Hon kan inspireras av allt möjligt. Det är främst former som lockar henne, kontraster och nyanser såväl hos människor som i naturen och i det av människor skapade. Hon blandar gärna tekniker. Hon är medlem i Öppna ateljéer på Gotland och Centrum för fotografi i Stockholm och deltar i deras utställningar förutom i sina egna, till exempel under september 2020 i Langska huset i Visby.

Antal besök

911