Lovisa Waldrop Bergman

Lovisa Waldrop Bergman

Självlärda keramikern Lovisa Waldrop Bergman, bakom lwbkeramik, jobbar med färg och form i en avskalad design. Med en bakgrund som fysisk oceanograf kommer hon med en annan infallsvinkel i sin keramik, där hon främst hämtar sin inspiration ifrån natur och hav. Friheten att göra precis vad hon vill och kan är det som driver hennes alster framåt, vilket bidrar till en lekfullhet i många av hennes skapelser.