Lotte Nilsson-Välimaa

Lotte Nilsson-Välimaa

Lotte Nilsson-Välimaa (1960) har en MFA från Konstfack, utbildad inom textil och skulptur. Hon har en aktiv utställningsverksamhet, både i Sverige och internationellt. I hennes verk introducerar hon något ur den privata sfären till det offentliga rummet. Hennes konst är fokuserad på verk som tar sin utgångspunkt från kroppen. Med ett existensiellt språk och ett utforskande kring tekniker och material är dröjandet vid det mest vardagliga någonting som hon gärna återvänder till. Hon bjuder ofta in besökare i processen. Låt mig se in i dina ögon (2011–2020 ) bygger på iakttagelser av iris och pupill. Under loppet av 15 minuter noterar Nilsson-Välimaa de färgtoner som visar sig. Varje avmålat öga är ett möte med en människa. www.darkpink.se

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på Konstfack

Verksam

Stockholm