Liss Annika Söderström

Liss Annika Söderström

Jag arbetar främst med det offentliga rummet. Uttryck som förhåller sig till arkitektur och natur. Material: Stål, glas, sten, betong, ljus/optisk fiber leds, växtmaterial, vatten.