Klara Gardtman

Klara Gardtman

f. 1987, baserad i Stockholm. Via skulptur och installation med fokus på materiella kretslopp, assemblage, funna objekt och vävning, söker jag spänning emellan gap av kontraster: storskaligt med småskaligt; noggrant med snabbt; sportigt med mysigt; traditionellt med samtida; silkeslent med strävt; logiskt med mystiskt. b.1987, based in Stockholm. Through sculptures and installations with focus on material cycles, assemblage, found objects and weaving, I seek tension within gaps of contrasts: large-scale with small-scale; neat with sloppy; sporty with cosy; traditional with contemporary; silky with rough; logical with mystical.

Verksam

Fyrskeppsvägen 40 12154 Johanneshov