Kay Aplin

Kay Aplin

Arkitekturkeramiker från Skottland.