Katarina Jönsson Norling

Katarina Jönsson Norling

Mina verk rör naturen, hur människan ingår i naturen och hur vi hänger samman med varandra. Varje verk är en glimt av individer och kollektiv. Havet, älven, en insekt, bananskal, en vitlök. Musikaliska termer som toner, kompositioner, ackord finns som stöd i arbetet. Min verksamhet som konstnär började runt 1990. Nu arbetar jag i egen ateljé i norra Uppland där jag också bor och odlar. Det jag ser och upplever i landskapet där Dalälven möter Östersjön kombinerat med minnen återkommer i verken.