Karl-Fredrik von Walden

Karl-Fredrik von Walden

Utbildad på Konstfack