Karl Andersson

Karl Andersson

Hämtar inspiration i naturen, landskapet och äldre bilder, som oftast är mer eller mindre realistiska

Utbildad på Konstfack