Karin Sörensen

Karin Sörensen

Naturen har alltid varit en naturlig del av mitt skapande. Jag tycker speciellt om hösten och hittar både lugn och kreativitet i höstens färger, lukter och ljus. En känsla av höst finns ofta i mina målningar. När jag målar söker jag efter balans. Under skapandes gång provocerar jag ofta fram obalans genom att blanda ”fel” färger, ”fel” material, ”fel” pigment, och sedan blir skapandet en resa mot att hitta ”balans i obalansen”. Kanske grundar det sig i en längtan efter att hitta det fina i det icke perfekta.