Kaeton

Kaeton

Kaeton Kanange är en Stockholmsbaserad multidisciplinär konstnär som varit proffesionellt verksam inom områden som sträcker sig från scen till musikalisk konst. Han påbörjade sin karriär i Shanghai där han mot uppdragsgivare skapade kreativa evenemang medan han vid sidan om ägnade sig åt det fria skapandet. Tiden utomlands influerade Kaetons uttryck som successivt tagit form och blivit det direkta sätt att kommunicera som är så signifikativt för hans verk. Med en kritisk och satirisk ton tolkar Keaton sin samtid med sitt snabba och direkta uttryck.