Jörg Jeschke

Jörg Jeschke

Född 1938 i Graz, Österrike, bosatt och verksam i Falun sedan 1965. Utbildning: Konsthögskolan i Wien 1959-65 (avd f. skulptur) Huvudsaklig inriktning på skulptur i offentlig miljö. Ett 80-tal offentliga skulpturala verk i stål, trä, brons, granit och betong m.m. Separat och grupputställningar i och utanför länet.