Jet-te L Ranning

Jet-te L Ranning

Jette L Ranning är en dansk målare och författare född 1954. Utbildad vid skolan for brugskonst i Köpenhamn 1975-1980 och School of Visaual Arts i New York 1981-1983. Bor och arbetar i Odense, Danmark.
Representeras av Galerie Legerarrow

Antal besökare

2 912

Verksam

Sverige

Antal verk till salu

17

Konst av Jet-te L Ranning