Isak Isaksson

Isak Isaksson

Isak Isakssons keramik utgörs av porslin som är bränt i mycket hög värme. Kristallglasyren brukar räknas till hans signum, den avger kristallina strukturer på godsytan vilket ger porslinet och keramiken en unik och särskilt blänkande patina. De klassiska formerna som han använder sig av i keramiken påminner betraktaren om den antika världens brukskärl och andra föremål.