Iréne Hansson

Iréne Hansson

Naturen och träden ger mig inspiration i måleri och teckning. Där är pennan och pappret oslagbara material. Jag växlar främst mellan teknikerna-skulptur, måleri, teckning och textil. Det som har inspirerat mig är människorna, möten dem emellan. Kroppsspråket är en del i det hela. Stengodsskulpturer är och har varit min passion i många år. Där är leran ett fantastiskt material. Betongskulpturerna har växt fram under åren.

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Bryggaregatan 10 - Gränsgatan Eskilstuna