IngaLill Edbäck-Molin

IngaLill Edbäck-Molin

Att måla är att undersöka och att vara närvarande i stunden. Använder akryl och olika blandtekniker. Motin är ofta inspirerade av naturen men uttrycket är abstrakt.