Hilma af Klint

Hilma af Klint

Hilma af Klint (1862-1944) har blivit internationellt uppmärksammat sedan hennes konst på senare år har kunnat visas offentligt. Konstnären bestämde att stora delar av hennes målningar och teckningar inte fick visas förrän hon varit död i 20 år. Det dröjde ytterligare många år innan Hilma af Klints konst ställdes ut. Idag väcker konstverken stor uppmärksamhet. Hilma af Klint var en begåvad konstnär med utbildning från Tekniska Skolan och Kungliga Konsthögskolan som målade bl a porträtt och landskap. Hon blev tidigt i sitt liv intresserad av andliga frågor och deltog i spiritistiska seanser. Under en seans i början av 1900-talet får hon ett uppdrag från en annan dimension att skapa konstverk. Under 1900-talets första år målade hon helt abstrakta konstverk i en stil som snarast kan kallas konkretistisk, vilket är sensationellt. Dessa abstrakta målningar är fulla av symboler. Enligt egen utsago målade hon i perioder under inflytande av en högre kraft och fungerade som ett redskap för att förmedla information från andra världar. Hilma af Klint var framförallt influerad i sitt måleri av Rosencreutz, teosofi och kristendom. Först vid 60 års ålder kom hon även att studera antroposofi. Hon skriver ner sina tankar om själens liv och de andliga dimensioner hon vill förmedla genom sin konst i 124 böcker på över 26.000 hand- och maskinskrivna sidor. Hennes verk Studier över själslivet från 1917 är på över 2000 maskinskrivna sidor.