Helena Andersson

Helena Andersson

Helena Anderssons verk finns representerade både i privata och offentliga samlingar bland annat på Sveriges Riksdag, Statens Konstråd, Röhsska museet, Västra Götalandsregionen, landsting och kommuner.

Curriculum vitae

arrow

Verksam

414 51 Göteborg