Hanne Mago Wiklund

Hanne Mago Wiklund

Jag skulle beskriva mitt arbete som materiellt. En installation som i sin enkelhet rymmer en mångfald av budskap och tolkningar. Verket handlar delvis om en inre dialog, men också om samtalet som uppstår mellan verket och betraktaren. Det är relativt simpla objekt. Alldagliga. Men det enkla och alldagliga blir ofta väldigt komplext.