Gunilla Samberg

Gunilla Samberg

I utställningen SomKropp - till Marie och Marlene gestaltar Gunilla Samberg flickors utsatthet kontra rätten till kropp och liv, fantasi och framtid.