Gunilla Pettersson

Gunilla Pettersson

Gunilla Pettersson Född och uppvuxen i Sörmland och tillbringat hela vuxenlivet i Östergötland. Utbildad textillärare och kompletterat till bildlärare. Gått flera fristående kurser i akvarellmåleri och kroki. Jag söker mig ofta ut i naturen som ger både inspiration och avkoppling. Måleriet är ett behov hos mig att uttrycka, undersöka och tydliggöra olika företeelser i livet. Jag arbetar både med måleri, akvarell och collage.