Francesca Berlin

Francesca Berlin

Art Frankie - kreatör som jobbar med att experementera med olika medium. Lyfter fram minnet och känslan av produkter vi sett i världen i årtionden.