ExothermicArt

ExothermicArt

Är en målningsmetod med få ingredienser där pigment och ett brännbart ämne appliceras på special grundad duk, oftast linne eller återvunnen bomullsduk. Metoden skapades av konstnär Tobias Wassberg år 2004 och har sedan dess utvecklats att uppnå en mer kontrollerad förbränning. Hur verket tar sitt uttryck avgör eldens tillfällighet.

Antal besök

1 074