Eva Olsson

Eva Olsson

Mitt konstnärskap utgörs främst av teckning och måleri, där jag arbetar med ett utforskande av linjen som en bärande beståndsdel i mitt bildskapande. Linjen har en säregen förmåga att berätta och skapa liv. Bilderna/målningarna bygger på tankar och funderingar kring strukturer och strömningar som finns i vår samtid, där bekanta situationer återskapas som reflektioner kring den tid vi lever i. Bilderna rör sig kring begreppen positioner, tolerans och begränsningar. Född 1962, bor och verkar i Ambjörnarp. Utbildad i England med en Master of Fine Art på Norwich School of Art & Design. Medlem i Konstnärernas Riksorganisation, Konstnärscentrum Väst, Konstliv Sjuhärad och Smålands Konstnärsförbund.

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Ambjörnarp