Eva Lindegren

Eva Lindegren

Att experimentera och utvecklas är det viktigaste i mitt skapande. Strukturer och material inspirerar mig. Mina målningar är abstrakta med mycket färg och mina skulpturer av gjorda av skrot som jag samlat på mig under flera år. Jag är på är på ständig jakt efter nya uttryck i mitt skapande och jag inte vill fångas i någon särskild ”stil”.

Verksam

Göteborg