Emelie Larsson

Emelie Larsson

En viktig del av hennes konstnärliga process är det egna fotograferandet och sättet som hon framkallar sina motiv, dessa ligger sedan till grund för collagen. Bilderna byggs upp bit för bit. Emilie beskriver det själv som ett puzzel som sakta får växa fram. Emilie Larsson, född 1985, bor och arbetar i Berlin

Antal besök

4 881