Elin Sandström

Elin Sandström

Jag är Elin eplet Sandström, illustratör och bildkonstnär verksam i Stockholm. Du känner igen mig på den realistiska teckningen i blyerts, i en ofta kuslig bildvärld, på både trä och papper. Som illustratör arbetar jag även digitalt i färgstarka porträtt och illustrationer. Jag hämtar min inspiration från skogen, mörkret och folktro. Från det som skrämmer och skaver. Men även från det vackra, det som väcker andakt och stillhet.

Utbildad på Konstfack

Verksam

Enskede