Dawid

Dawid

Dawid (Björn Dawidsson, f.1949) bor och arbetar i Stockholm. Han har de senaste fem decennierna ställt ut på ledande gallerier och institutioner i Sverige, och internationellt i bl.a annat New York, Paris, London och Berlin. Separatutställningar i urval: Moderna Museet, Thielska Galleriet och Liljevalchs, Stockholm; Folkwang Museum, Essen; Galerie Priska Pasquer, Köln (DE); Pace/MacGill Gallery, New York (US). Han finns representerad i ett flertal betydande offentliga och privata samlingar. Dawid har även genom åren publicerat ett omfattande material böcker och kataloger. Sveriges bildkonstnärsfonds Stora stipendium har tilldelats honom för hans konstnärliga gärning och betydelse inom svensk samtidskonst.