David Klöcker Ehrenstrahl

David Klöcker Ehrenstrahl

David Klöcker (1674 adlad Ehrenstrahl) föddes i Hamburg, men brukar räknas bland svenska målare eftersom större delen av hans konstnärliga produktion skedde på svensk mark. Efter studier i Amsterdam för djurmålaren Juriaen Jacobsz anställdes han som konterfejare av fältmarskalken greve Carl Gustaf Wrangel, som då var generalguvernör över svenska Pommern. När denne återvände till hemlandet i oktober 1652 följde Klöcker med. Två år senare gav han sig återigen ut i Europa – till Italien, Frankrike och England – för att ytterligare fördjupa sig inom måleriet. När han 1661 återvände till Stockholm utnämndes han till kunglig hovkonterfejare, där hans första uppgift var att förfärdiga åtta bröstbilder av änkedrottningen Hedvig Eleonora. Efter 1670-talets mitt blev hans verksamhet allt mer omfattande och i ateljén på Svartmangatan höll han flera unga konstnärer sysselsatta, däribland den begåvade dottern Anna Maria Ehrenstrahl och systersonen David von Krafft. David Klöcker steg allt högre i änkedrottningens gunst, och det var hon som 1674 lät upphöja honom till det adliga ståndet. I sin roll som hovmålare skapade Ehrenstrahl en mängd kungliga porträtt och hyllningsmotiv föreställande scener ur kungafamiljens liv, men han målade även landskap och djur, såväl vilda som tama. Att avbilda den senare kategorin tillhörde inte hans favoriserade uppgifter. Vad Ehrenstrahl själv föredrog var komplicerade allegorier, där hans snille och stora bildning skulle komma till sin rätt. Så djupsinniga var emellanåt hans allegorier, att han 1694 kände sig föranledd att författa en skrift, Die vornehmste Schildereyen welche in denen Pallästen des Königreiches Schweden zu sehen sind, som förklarade för betraktaren hur konstverken skulle tolkas.