Daniel Westlund

Daniel Westlund

Daniel Westlund, född 1969. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan. Bor och verkar i Stockholm och är bl.a. initiativtagare till det konstnärsdrivna galleriet ID:1 Galleri i Stockholm och undervisar i 3D animation vid Konstfack. Daniel är även producent och regissör och samarbetar bl.a. med konstnären Lars Arrhenius i olika produktioner.

Medlem i ID:I Galleri